Tunnikavad

TUNNIKAVAD

"Söögikultuur"

Teadlikkuse laiendamine läbi erinevate kultuuriliste, tervislike, mitmekesiste ja piirkondlikult toodetud toiduainete kasutamise, võttes arvesse Euroopa maade eripärasid.

 

Vaata

"Euroopa energiamajandus"

Õpilased võrdlevad energia tootmist Euroopas ja hindavad vajadust ühiste Euroopa meetmete järele.

 

Vaata

"Kooselu Euroopas"

Õpilased toovad esile võimalusi ja väljakutseid, kuidas elada koos erinevate kultuuridega  Euroopas.

 

Vaata

"Simulatsioonimängud"

  Söögikultuur – Võõrkeeled
  Energia tootmine – STEM
  Kooselu Euroopas – Sotsiaalteadused

 

Vaata

"Tunnikavade ajajoon"

 

 

Vaata

0

MEETODIT

0

TUNNIKAVA

0

EKSPERTI

ImTeaM4.EU | postbox@imteam4.eu
Impressum | © All Rights Reserved